بایگانی دسته‌ی: مقالات

سرمایه‌گذاری‌ بَرنده‌ها

من هم مثل شما پول زیاد از دست دادم. شاید شما هم مثل من زیاد پول درآورده باشید و به امید بازگشتِ سود جاهای مختلفی سرمایه گذاری هم کرده باشید. 

کار و زندگی به روش مار پلّه

لطفاً در زندگی مارپلّه بازی نکنید! چطوری در کار و زندگیمون مُدام مجبور نشیم به عقب برگردیم؟ ۸۰% از مردم اسیرِ چرخه‌هایِ تکراریِ زندگی هستند و فُرصت مطالعه  

قهوۀ بدبیاری با کیک بیداری

مطمئنّم که برای شما هم مثل من هر ازگاهی یکدفعه اتّفاق‌هایِ ناگوار و غیر منتظره‌ای رُخ داده. ما معمولاً برای مواجه شدن با این اتّفاق‌ها آمادگی نداریم!

کنکوری‌های ریالر

کنکوری‌های ریالر و بازاری‌های میلیاردر شما محکوم به درآمدِ کم و زندگیِ متوسّط نیستید! اگر شما صرفاً با مدرک تحصیلیتون به درآمد خوب و رضایتبخشی رسیدید

MBTI

رسیدن به شناخت دقیق از افراد و اطرافیان برای همه ما ضروری و در بعضی از موقعیت‌ها سرنوشت‌ساز و حیاتیست. انتخاب دوست، همسر، شریک کاری، کارمند مناسب و نظایر این‌ها در کار و زندگیمان به قدری مهم هستند

۱درجه تغییر۱۸۰درجه تحول

یک درجه تغییر 180 درجه تحول

در این عصر بیش از هر زمان دیگری نیاز به تغییر داریم. من و شما اگر تغییر نکنیم حتما تعویض خواهیم شد و شخص تغییر یافته و شایسته تری جایمان را خواهد گرفت.

کنترل خجولی و فن بیان

خجولی در فن بیان

در طول تاریخ تمام افراد موفق دنیا جسور و خوش بیان بوده‌اند و برنده ها در معرفی ها و ارائه‌هایشان توانمند و تاثیرگذار عمل نموده‌اند. شجاعت و شیوایی کلام از عناصر مهم در برقراری ارتباط با دیگران بوده و هست.

مدیریت اهمالکاری

مدیریت اهمالکاری

  با توجه به قطعی بودن وجود عقده مادر در همه انسانهای روی زمین می‌توانیم نتیجه بگیریم که همه ما یا اهمالکاریم یا بطور جدی مستعد آن هستیم. کمتر کسی را سراغ داریم که همیشه تمام کارهایش را بموقع و با انگیزه بالا انجام بدهد.

آرکتایپ‌های خویشتن

در ادامه دوره بیداری قهرمانان درون در این ترم پر معنا با آرکتایپ‌های خویشتن آشنا می‌شویم که برای تکمیل مسیر عمرمان پس از میانسالی بسیار لازم و ضروری هستند.