سبک‌ها و مراحل زندگی

بیداری قهرمانان درون

آرکی‌تایپ‌های سفر قهرمانی

مبانی دوره بیداری قهرمانان درون بر اساس تئوری کهن الگویی آقای دکترکارل گوستاو یونگ و مطالعات خانم دکتر کارول اس پیرسون می‌باشد که قطعا مانند تمام دوره های دیگر “مهندسی تحول در کار و زندگی” محتوای آموزشی این ترم نیز براساس باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگ ایرانی تهیه و ارائه می‌شود.

ادامه نوشته »