بایگانی دسته‌ی: آموزش‌ها و دانلودهای رایگان

تغییر در کار و زندگی (قسمت ۶)

قسمت ششم از سری‌ آموزش‌های تغییر در کار و زندگی با موضوع اصل داشتن انگیزه

تغییر در کار و زندگی (قسمت ۵)

قسمت پنجم از سری‌ آموزش‌های تغییر در کار و زندگی با محوریت اصل اولویت بندی کردن و تمرکز

تغییر در کار و زندگی (قسمت ۴)

قسمت چهارم از سری‌ آموزش‌های تغییر در کار و زندگی با محوریت ایجاد تغییرات

تغییر در کار و زندگی (قسمت ۳)

قسمت سوم از سری آموزش‌های تغییر در کار و زندگی با عنوان پیشبینی و استقبال از تغییر را در ویدیو زیر تماشا کنید:

تغییر در کار و زندگی (قسمت ۲)

در ویدیوی زیر بخش دوم از سری‌آموز‌ش‌های تغییر در کار و زندگی با موضوع مقاومت در برابر تغییر را ببینید

تغییر در کار و زندگی (قسمت ۱)

اگر شما هم در تلاش برای ایجاد تغییرات سازنده در کار و زند‌گی‌تان هستید،‌ پیشنهاد می‌کنیم ویدیو زیر را از دست ندهید: