آرکتایپ‌های خویشتن

در ادامه دوره بیداری قهرمانان درون در این ترم پر معنا با آرکتایپ‌های خویشتن آشنا می‌شویم که برای تکمیل مسیر عمرمان پس از میانسالی بسیار لازم و ضروری هستند.

در واقع بدون آشنایی با آرکتایپ‌های Self (خویشتن) و در صورت عدم بهره برداری از این کهن الگوهای ارزشمند درون شاید آنچه که در مراحل آمادگی برای سفر و در حین سفر قهرمانی بدست آورده ایم همه آنها هدر بروند.

به بیان دیگر در این ترم می‌آموزیم: پس از آنکه به کمک آرکتایپ‌های “من” یا Ego (شامل: معصوم، یتیم، جنگجو و حامی) و آرکتایپ‌های “روح” یا Soul (شامل: جستجوگر، نابودگر،عاشق و آفرینشگر) در زندگیمان سفری پر چالش و توام با دستاورد را پشت سر گذاشتیم چگونه می‌توانیم با رسیدن به یکپارچگی و احیای خویشتن از ثمره تلاشمان درست و بهینه بهره برداری کنیم. برای اینکار باید ابتدا بتوانیم خویشتن یکپارچه یا وحدت یافته‌مان را بیافرینیم. خویشتنی که از پیوند و اشتراک تمام وجوه دوگانه درونمان متولد می‌شود مثل: من و روح، احساس و منطق، مغز و قلب، زنانگی و مردانگی و نظایر این‌ها.

در قدم بعدی باید بتوانیم به کمک این خویشتن یکپارچه، زندگی روزمره‌مان را به درستی مدیریت کنیم و سر و سامانش دهیم. کاری که هیچوقت هیچ جا آنرا به ما آموزش نداده‌اند. از طرف دیگر متاسفانه اغلب در چنین مرحله‌ای از زندگی به سفر قهرمانانه قبلی خود عادت کرده‌ایم و میل به تکرار نمودن قهرمانی خود داریم.

همچنین از آنجاییکه سفر قهرمانی قبل از میانسالی، بیشتر جنبه مادی و رقابتی داشته و مدام در پی بدست آوردن بوده‌ایم به همین علت از دست دادن این نوع زندگی و ایجاد تغییر در سبک زندگی برایمان دشوار می‌شود. بعبارت دیگر در حالیکه پس از دو مرحله اول زندگی و در مرحله بازگشت از سفر به تغییر آهنگ و سبک زندگی نیاز داریم بی‌محابا و ناآگاهانه به همان ریتم تند مراحل پیشین به سفر خود ادامه می‌دهیم و به هیچکس هم اجازه نمی‌دهیم تا ما را به آرامش و سهیم نمودن دستاوردهای مادی و معنویمان با دیگران دعوت کند. چه بسا که به اشتراک گذاردن توانایی‌ها و دستاوردهای سفر در این مرحله از زندگی برایمان به منزله تسلیم شدن یا شکست می‌باشد!

در این ترم آموزشی با آرکتایپ‌های زیر آشنا می‌شوید:

حاکم:

به شما کمک می‌کند تا از تمام امکانات و منابع بدست آورده و در اختیارتان بتوانید بطور بهینه برای خودتان و دیگران استفاده نمایید. آرکتایپ حاکم باعث اقتدارتان می‌شود و با ایجاد حس رضایتمندی در شما به این پرسش عمیق پاسخ می‌دهد: این همه تلاش برای چه بود و این همه ثروت یا دستاورد مادی برای که و برای چه؟

فرزانه:

به شما کمک می‌کند تا از دانایی به سمت خردمندی سفر کنید و دانش و تجربیاتتان را با دیگران به اشتراک بگذارید. آرکتایپ فرزانه باعث می‌شود که ما تا آخر عمرمان پنجره یادگیری و آموزش را به روی خودمان نبندیم و بر روی دانش قبلی خود تعصب و سماجت نداشته باشیم. این آرکتایپ به ما کمک می‌کند که جواب این سوال را بیابیم:

در این شرایط چه دانشی برای من مناسب است و چه باید بیاموزم یا آموزش دهم؟

جادوگر:

همانطور که نابودگر و آفرینشگر در حین سفر قهرمانی در از بین بردن وضعیت‌ها و رابطه‌های ناکارآمد یا نامطلوب به شما کمک می‌کنند، جادوگر نیز در مرحله بازگشت از سفر وظیفه‌ای مشابه دارد و با در نظر گرفتن تمام دانش، خرد و تجربه حاصل از سفر به شما کمک می‌کند تا در این مرحله با رویکردی پخته و خردمندانه هر آنچه که نیاز به تغییر دارد را تغییر دهد.

آرکتایپ جادوگر به این پرسش پاسخ میدهد:

با بینش امروز و فراخور سن و موقعیت فعلیم چه چیزی را باید تغییر دهم و چگونه می‌توانم برای دیگران انگیزه و عامل تغییرات و تحولات سازنده باشم؟

دلقک:

به کمک این آرکتایپ می‌توانید تمام تلخی‌های مرحله یتیمی و زخم‌های مرحله جنگجویی را با رویکردی مثبت، شیرین و قهرمانانه به یاد بیاورید و برای دیگران نیز بیان کنید.

اگرچه شما به کمک آرکنایپ جنگجو می‌توانید از مرحله خاکسترنشینی و یتیمی عبور کنید و در مسیر قهرمانی به سفرتان ادامه دهید ولی آثار تلخ این مرحله از زندگی همچنان همراهتان خواهد بود و عملکردتان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به بیان دیگر بواسطه برخی اتفاقات تلخ گذشته، حال و احوالمان خوب نیست و رفتار و سبک زندگیمان متاثر از آن رخدادهای قدیمی تغییر کرده که این تغییر متناسب با سن یا وضعیت کنونیمان نیست.

بنابراین همه ما نیاز داریم که در قدم اول سایه‌ها و عقده‌های منفی ایجاد شده در مراحل سخت و پرفشار زندگی را شناسایی و تاثیرشان را خنثی کنیم و در قدم بعدی به کمک آرکتایپ لوده یا دلقک به اینگونه پرسش‌ها پاسخ دهیم:

  • چگونه می‌توانم دنیا را زیاد جدی نگیرم؟
  • چگونه می‌توانم آزادانه و شادمانه و بدون تحمل ناراحتی یا احساس شرم، خودم و گذشته ام را بپذیرم؟
  • چگونه می‌توانم درس زندگیم را برای عبرت دیگران بدون سانسور و با رضایت کامل در اختیار دیگران قرار دهم و از همه اینکارهایم لذت ببرم و شاد باشم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *